Abroll

Odpadové kontajnery typu ABROLL je možné používať v mnohých oblastiach. Kontajnery sa používajú najmä pre zhromažďovanie a prepravu komunálnych a priemyslových odpadov, prípadne na uskladnenie sypkých materiálov. Pozrite si naše realizácie.

Spoločnosť IWG Slovakia ponúka výrobu kontajnerov typu ABROLL v nasledujúcom prevedení:

Odpadový kontajner

ABROLL 14

Technický popis

 

Odpadový kontajner

ABROLL 15 

Technický popis

 

Odpadový kontajner

ABROLL 20 

Technický popis

 

Odpadový kontajner

ABROLL 24 

Technický popis

 

Odpadový kontajner

ABROLL 31 

Technický popis

 

Odpadový kontajner

ABROLL 34 

Technický popis

 

Odpadový kontajner

ABROLL 38 

Technický popis

 

Odpadový kontajner

ABROLL 40 

Technický popis

 

Odpadový kontajner

ABROLL 45

Technický popis

 

Odpadový kontajner

ABROLL 49 

Technický popis

 

Odpadový kontajner

ABROLL 54 

Technický popis

 

Máte záujem o naše produkty?