IWG Foodline

Pri navrhovaní špeciálneho kontajneru vždy vychádzame z funkčných požiadaviek, ktoré sú naň kladené. Našou snahou je vždy navrhnúť najvhodnejšiu koncepciu špeciálneho kontajneru a usporiadanie jednotlivých častí, ako aj technológiu zvárania.

 

Gastro kontajner

g 10’ štandard

Technický popis

 

Gastro kontajner

g 10’ izolovaný

Technický popis

 

Gastro kontajner

Allround BOX

Technický popis

 

Gastro kontajner

Pizza BOX

 Technický popis

 

Gastro kontajner

g 20’ štandard

Technický popis

 

Gastro kontajner

g 20’ izolovaný

Technický popis

 

Gastro kontajner

Street terrace

Technický popis

Gastro kontajner

p 10’ podlaha

Technický popis

 

Gastro kontajner

p 20’ podlaha

Technický popis

 

Gastro kontajner

Kebab BOX

Technický popis

 

Máte záujem o naše produkty?